sme.sk > blog.sme.sk > belko.blog.sme.sk, rubrika: Tipy a triky, posledné články

Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 8,06

Prvý pohľad na slovenskú verziu Windows 8

O pár dní bude Windows 8 dostupný na trhu pre všetkých. Rozhodol som sa nainštalovať aj keď zatiaľ len vo virtuálnom prostredí slovenskú verziu Windows 8 Enterprise 64 bit. Doteraz som testoval len anglické Cunsumer Preview a Release Preview. V článku popíšem zmeny na ktoré sa koncoví používatelia tohto systému musia pripraviť, nakoľko čiastočne ovplyvnia zaužívané spôsoby práce. pokračovanie článku

Peter Belko, pondelok 15. októbra 2012 09:31 | Počet reakcií: 15
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 3,94

Zjednocovací dotaz v MS Access (+video)

Dostalo sa mi do rúk celkom zaujímavé zadanie na vytvorenie jednoduchej databázy. Zaujímavé je tým, že si môže používateľ vyskúšať niekoľko postupov, ktoré sa pri práci s databázami vyskytujú. Z praktického hľadiska je však vhodné hlavne na vzdelávacie účely a v reálnej databáze je potrebné spraviť výrazne viac postupov podľa databázového návrhu. pokračovanie článku

Peter Belko, pondelok 19. marca 2012 07:33 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 6,69

Prepojené vlastnosti dokumentu vo Worde 2007

Word má k dispozícií veľmi zaujímavú funkcionalitu, ktorá umožňuje vlastnosti dokumentu vkladať do textu ale aj využívať pri vyhľadávaní a zoskupovaní vo Windows. pokračovanie článku

Peter Belko, štvrtok 10. júna 2010 07:37 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 10,58

Počet na základe podmienky v Excel (Kontingenčná tab. vs. funkcia)

Nedávno som dostal otázku ako v MS Excel spočítať položky na základe inej hodnoty. V MS Excel 2007/2010 je na to priamo vstavaná funkcia, ale kontingenčná tabuľka je lepšia. pokračovanie článku

Peter Belko, pondelok 29. marca 2010 08:02 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 10,75

Vkladáme makrom každý druhý riadok v MS Excel

Včera som dostal otázku ako vložiť v MS Excel do tabuľky s 3000 riadkami každý druhý prázdny riadok. Riešení je niekoľko, ja použijem jednoduchý kód VBA - makro. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 3. marca 2010 08:02 | Počet reakcií: 5
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 7,90

Cyklické opakovanie animácie v PowerPoint 2007

Včera som dostal e-mailom otázku ako zabezpečiť v prezentácii s jednou snímkou automatické cyklické opakovanie animácie textu. Prezentácia má byť nepretržite zobrazovaná v stánku počas výstavy. Meniť sa má len text medzi tromi možnosťami. pokračovanie článku

Peter Belko, štvrtok 4. februára 2010 07:53 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 7,66

Poznáte Ribbon Hero do MS Office?

Doplnok do MS Office  - Ribbon Hero je aktuálne dostupný aj verejne. Prináša celkom zaujímavú funkcionalitu pre Word, Excel a PowerPoint. Môžete si vyskúšať do akej hĺbky ovládate jednotlivé aplikácie a výsledky zdieľať na facebooku. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 20. januára 2010 01:20 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 10,46

Chybné číslo týždňa v MS Excel 2007

Pri použití funkcie weeknum, ktorá zobrazuje z dátumu číslo týždňa nastáva v tomto roku problém. Je to dokumentovaná nepresnosť uvedená aj v pomocníkovi programu. Ak chcete aby sa čísla týždňov zobrazovali korektne, je potrebné urobiť malú alebo veľkú zmenu v tejto funkcii. Ktorý spôsob si vyberiete je len na Vás. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 13. januára 2010 07:47 | Počet reakcií: 5
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 11,00

Vytvárame adventný kalendár v PowerPointe 2007

Natrafil som na zaujímavú šablónu animovaného adventného kalendára pre PowerPoint 2007. Zaujímavé je to hlavne pre deti, že si môžu postupne otvárať okienka za ktoré môžete vložiť vlastné obrázky. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 9. decembra 2009 07:57 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 10,81

Výpočty s dátumom a časom v MS Excel

Nedávno som dostal otázku ako odpočítať od dátumu a času v bunke určitý počet hodín. Postup sa zdá jasný, ale nie je to celkom tak, ak je v jednej bunke zároveň dátum aj čas.
Požiadavka bola zhruba takáto: „Dátum a čas som naformátoval do jednej bunky. Pri odpočte -7 hodín mi vzorec odpočítal 7 dni. Dátum a čas som dal spolu, pretože kvôli časovému rozdielu dochádza aj k posunu dátumov. Ako odpočítať len hodiny?" pokračovanie článku

Peter Belko, pondelok 30. novembra 2009 08:02 | Počet reakcií: 14
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 7,49

Hromadné kopírovanie nesúvislého textu vo Worde 2007

Možno sa vám stalo, že ste potrebovali z webovej stránky skopírovať len názvy článkov a zvyšný text vymazať. Postup je jednoduchý ak je to len málo nadpisov - skopírujete všetko a nepotrebné vymažete. Takto to asi robí veľa používateľov. Ale prečo to neskúsiť efektívnejšie? pokračovanie článku

Peter Belko, štvrtok 26. novembra 2009 07:53 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 10,59

Vytvárame elektronický dotazník

Ak potrebujete robiť dotazníkový výskum, tak máte niekoľko možností ako to zrealizovať. Od tých najbežnejších papierových s ručným spracovaním výsledkov po automaticky spracovávané. Niektoré možnosti sú zadarmo iné za poplatok. pokračovanie článku

Peter Belko, pondelok 9. novembra 2009 07:47 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 8,99

Spracovanie importovaného csv súboru v MS Excel

Používatelia veľmi často potrebujú v MS Excel spracovávať importované údaje, ktoré boli vytvorené v iných informačných systémoch. Veľmi často vznikajú ťažkosti s formátom údajov, ich rozdeľovaním a úpravou do tabuľkovej podoby. V krátkom videu uvidíte niektoré postupy, ktoré je vhodné urobiť. pokračovanie článku

Peter Belko, utorok 20. októbra 2009 07:53 | Počet reakcií: 14
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 10,51

Skopírovaný text a predložky na konci riadku (Word 2007)

Možno sa Vám stalo, že po skopírovaní určitého textu do Wordu nie je všetko tak ako má byť. Predložky zostávajú osamotené na konci riadku aj keď majú byť na začiatku. Je niekoľko možností ako zmeniť normálnu medzeru, ktorá tam nemá byť za pevnú medzeru a tým opraviť túto chybu v texte. pokračovanie článku

Peter Belko, štvrtok 15. októbra 2009 07:47 | Počet reakcií: 10
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 3,05

Kalendár v MS Visio 2007

Aplikácia MS Visio je určená na vytváranie diagramov, schém, výkresov a pod. Okrem tohto ju môžete prepojiť aj s inými aplikáciami ako je Access, Excel, Project, Outlook ale aj s Exchange serverom a pod. pokračovanie článku

Peter Belko, utorok 13. októbra 2009 08:02 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 7,03

Funkcia formátovať ako tabuľku v Excel 2007

Veľa používateľov formátuje rovnomerné tabuľky starým spôsobom aký sa používal v Excel 2003, ale osobne si myslím, že je to zbytočná strata času. Existujú rýchlejšie a efektívnejšie možnosti ako jedným kliknutím vytvoriť tabuľku. pokračovanie článku

Peter Belko, pondelok 12. októbra 2009 07:57 | Počet reakcií: 2
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 10,35

Jednoduchá databáza MS Access 2007 (video ukážka)

Access je zaujímavá aplikácia pre menšie firmy alebo pracovné skupiny, pretože sa dá pomerne jednoducho vytvoriť databázová aplikácia. V tejto krátkej video ukážke si môžete pozrieť aplikáciu, ktorá sa reálne používa už niekoľko rokov v spolku vinárov a vinohradníkov. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 7. októbra 2009 07:10 | Počet reakcií: 6
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 8,13

Zobrazenie pre prezentujúceho v PowerPoint 2007

PowerPoint disponuje zaujímavou funkciou ktorá umožňuje prezentujúcemu počas spustenej prezentácie vidieť poradie snímok a poznámky pre jednotlivé snímky. Zaujímavá pomôcka, ktorú ale dosť prezentujúcich vôbec nepoužíva. pokračovanie článku

Peter Belko, utorok 6. októbra 2009 07:53 | Počet reakcií: 2
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 3,56

Odpoveď na e-mail s prílohou (video ukážka)

Dostal som nedávno e-mailom otázku ako by sa dalo čo najefektívnejšie postupovať pri odpovedaní na e-mail s viacerými adresami a zároveň upraviť prílohu bez jej ukladania do priečinku na pevnom disku. Celkom ma to zaujalo, pretože odpovedanie štandardne neprikladá prílohu z pôvodnej správy, tak som začal hľadať riešenie. pokračovanie článku

Peter Belko, pondelok 5. októbra 2009 08:06 | Počet reakcií: 2
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 3,74

Prepojenie textových polí vo Worde (video návod)

Word umožňuje vytvárať medzi textovými poľami prepojenie tak, že text ktorý sa už nezmestí do prvého sa automaticky „prelieva" do ďalšieho. Zatiaľ však neumožňuje nastaviť ľubovoľný sklon textu a preto je potrebné použiť PowerPoint. V jednoduchej video ukážke to prakticky predvediem. pokračovanie článku

Peter Belko, štvrtok 1. októbra 2009 08:08 | Počet reakcií: 4
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 10,59

Pozor na desatinné miesta a zaokrúhľovanie (Excel)

MS Excel disponuje zaujímavou funkciou, ktorá môže byť pre menej skúseného používateľa celkom nebezpečná a v konečnom dôsledku mu môže spôsobiť zopár vrások na čele. Ide o príkazy pridať a odobrať desatinné miesta. pokračovanie článku

Peter Belko, utorok 29. septembra 2009 08:02 | Počet reakcií: 17
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 10,53

Viacnásobný parametrický dotaz v MS Access

Včera sme riešili s jednou čitateľkou možnosti použitia viacerých parametrov v dotaze, ktoré sa budú zadávať v dialógovom okne pomocou rozbaľovacieho zoznamu. Úloha je to jednoduchá pokiaľ budú vždy vyplnené všetky polia kritérií. Akonáhle jedno zostane prázdne, tak už treba urobiť určité zmeny v dotaze. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 23. septembra 2009 07:53 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 3,54

Potrebujete zdieľať informácie a súbory v tíme?

Môžete na to využiť aplikáciu MS Groove 2007, ktorá ponúka pohodlnú prácu s tzv. pracovnými priestormi, ktoré môžu obsahovať súbory, kontakty, diskusiu a pod. Najprv je ale potrebné zaregistrovať si účet služby Groove. pokračovanie článku

Peter Belko, utorok 22. septembra 2009 08:09 | Počet reakcií: 3
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 3,30

Používate denník v MS Outlook?

Občas sa mi stane, že potrebujem evidovať čas ako dlho a kedy pracujem s určitým súborom aby som následne vedel vypočítať cenu za prácu. Urobiť sa to dá niekoľkými spôsobmi. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 16. septembra 2009 08:02 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 6,60

Farba pozadia textového poľa v Access

Minule sa ma e-mailom pýtal jeden používateľ ako môže v MS Access zmeniť farbu výplne textového poľa pomocou príkazového tlačidla. Postup je v podstate jednoduchý pomocou VBA, ale jedným riešením môže byť aj podmienené formátovanie. pokračovanie článku

Peter Belko, pondelok 7. septembra 2009 09:11 | Diskutujte
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 10,22

Vlastná funkcia v MS Excel

Prišla mi nedávno e-mailom nasledovná otázka: „Ako by som mohol zobraziť v bunke A2 hodnotu - TRUE alebo FALSE, podľa toho, či v bunke A1 je vzorec alebo nie?" Priamo vstavanou funkciou Excelu to nejde, ale vytvorením vlastnej áno. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 2. septembra 2009 09:34 | Počet reakcií: 6
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 5,56

Výmena poradia odsekov vo Worde 2007

Používatelia väčšinou v prípade potreby prehodenia poradia dvoch odsekov používajú  kopírovanie/presúvanie a následné vkladanie, príp. vymazávanie tých častí, ktoré zostanú navyše, ale ide to aj jednoduchšie. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 26. augusta 2009 08:02 | Počet reakcií: 4
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 2,77

Problematický doplnok Office Live Workspace

Dostal som nedávno e-mailom otázku ako sa zbaviť uvítacieho okna doplnku Office Live Workspace v aplikáciách sady Office 2007. Zakliknutie položky „Tento dialóg nabudúce  nezobrazovať" nefunguje. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 19. augusta 2009 08:16 | Počet reakcií: 2
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 4,46

Presun kurzoru medzi zástupnými symbolmi v PowerPointe

Väčšina používateľov pri vytváraní prezentácie v PowerPointe používa myš na presúvanie kurzoru medzi jednotlivými textovými zástupnými symbolmi (textové pole). Tento úkon je dosť neefektívny a môžete ho nahradiť jednoduchou klávesovou skratkou. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 12. augusta 2009 08:09 | Počet reakcií: 1
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 6,06

Formát dátumu v textovej funkcii

Dostal som nedávno e-mailom otázku ako zrealizovať v MS Excel kombináciu textovej a dátumovej funkcie so správnym zachovaním formátu dátumu a nie iba vyjadrením poradovaným číslom. pokračovanie článku

Peter Belko, štvrtok 30. júla 2009 08:02 | Počet reakcií: 12
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 6,76

Údajové pruhy pomocou textovej funkcie (Excel)

Excel 2007 má niekoľko možností ako vytvoriť rôzne doplnkové vizualizácie údajov. Nájdete ich na záložke Domov > Štýly > Podmienené formátovanie. Niečo podobné sa dá urobiť aj pomocou textovej funkcie, ktorá bude zobrazovať napr. vo vedľajšej bunke „údajové pruhy". pokračovanie článku

Peter Belko, pondelok 13. júla 2009 08:08 | Počet reakcií: 6
 
Veda a technika > Tipy a triky > Karma článku: 7,58

Tieňovanie okraja tabuľky vo Worde 2007

Pýtala sa ma jedna známa ako môže urobiť v tabuľke vo Worde okolo vonkajšieho orámovania tieň. Štandardne sa to nedá, ale existuje niekoľko možností, ktoré to umožnia urobiť. pokračovanie článku

Peter Belko, streda 1. júla 2009 07:53 | Diskutujte
 
 | nasledujúca strana >>

Peter Belko

belko.blog.sme.sk
Informácie o IT aj pre laikov, návody, tipy a triky, moje zážitky z počítačových učební, ale aj pocity z diania okolo mňa počas bežných dní a pri cestovaní v Stredomorí.

Peter Belko

Celková karma: 0,00 (VIP)
O mne:

Môžete ho stretnúť ako lektora na počítačových školeniach, pri IT konzultáciách vo firmách, na letných terasách a v kaviarňach ako pozoruje dianie okolo seba, ale aj na potulkách po gréckych ostrovoch, pretože počítače nie sú jediné čo ho zaujíma.Ostrovné správy popisuje na osobnej stránke www.dovolenkar.sk

NAJ.sk

Kontakt:

 belko.peter (zavináč) gmail.com

vyhľadávanie


v mojom blogu na blog.sme.sk

Odkaz tomuto blogerovi

Odosielateľ (e-mail):
Text:
Ostáva vám ešte znakov
Reklama a zasielanie správ
viacerým blogerom naraz sú zakázané.

kalendár

<< < Apríl 2014 > >>
PoUtStŠtPiSoNe
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930